Combo

Combo 700k
700,000 
- Nước lẩu 2L - 3 bò cuốn nấm 7 chiếc - 2 bắp bò 200g - 2 sụn mỗi đĩa 200g - 2 ba chỉ bò mỗi đĩa 200g - Gà ta 300g - Xúc xích 150g - Đậu hũ phô mai 8 cái - Tôm 8 con - Mực 200g - Đậu - Nấm - Váng đậu - Mì tôm 6 gói - Rau lẩu - Nước chấm lẩu
Combo 600k
600,000 
- Nước lẩu 2L - 2 bò cuốn nấm 7 chiếc - 2 bắp bò 200g - Sụn 200g - 2 ba chỉ bò mỗi đĩa 200 - Gà ta 200g - Xúc xích 150g - Đậu hũ phô mai 6 cái - Tôm 6 con - Mực 150g - Đậu - Nấm - Váng đậu - Mi tôm 5 gói - Rau hợp - Nước chấm lẩu
Combo 500k
500,000 
- Nước lẩu 2L - 2 bò cuốn nấm 7 chiếc - 2 bắp bò 150g - Sụn 200g - Ba chỉ bò 200 - Gà ta 200g - Xúc xích 100g - Đậu hũ phô mai 6 cái - Tôm 6 con - Mực 150g - Đậu - Nấm - Váng đậu - Mi tôm 4 gói - Rau hợp - Nước chấm lẩu
Combo 400k
400,000 
- 1 bò cuốn nấm 7 chiếc - 2 bắp bò 150g - Sụn 150g - Ba chỉ bò 150 - Gà ta 180g - Xúc xích 100g - Đậu hũ phô mai 4 cái - Tôm 4 con - Mực 100g - Đậu - Nấm - Váng đậu - Mi tôm 3 gói - Tau lẩu - Nước chấm lẩu
Combo lẩu 350k
350,000 
- Nước lẩu 2L - Đĩa bò cuốn nấm 7 chiếc - Bắp bò 150g - Sụn 150g - Ba chỉ bò 150 - Gà ta 150g - Xúc xích 100g - Đậu hũ phô mai 3 cái - Tôm 3 con - Đậu - Nấm - Váng đậu - Mì tôm 3 gói - Rau lẩu - Nước chấm lẩu
Combo lẩu 300k
300,000 
- Nước lẩu 2L - Đĩa bò cuốn nấm 6 chiếc - Bắp bò 150g - Sụn 150g - Ba chỉ bò 150 - Xúc xích 100g - Đậu hũ phô mai 3 cái - Gà 150g - Đậu - Nấm - Váng đậu - Mì tôm 2 gói - Rau lẩu - Nước chấm lẩu
Combo 250k
250,000 
Nước lẩu 1.5L Bò cuốn nấm 6 chiếc Bắp bò 150g Bụn non 150g Búc xích 50g Đậu hũ phô mai 2 viên Đậu + nấm Váng đậu Mì tôm 2 gói Rau lẩu Nước chấm lẩu